Tillgänglighetsdirektivet - vad innebär det för dig?

EU:s tillgänglighetsdirektiv innebär att alla, oavsett förmåga, ska kunna utföra tjänster och ta del av information på en webbplats. Låt oss göra en djupdykning i ämnet tillgänglighet och vad det egentligen innebär för dig som avsändare. 

Webbdirektivet trädde i kraft 2019 och innebar att digitala tjänster och produkter med avsändare som myndigheter, landsting och kommuner, skulle anpassas för att öka tillgängligheten för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. 

I år tog EU beslut om ett nytt direktiv - Tillgänglighetsdirektivet. Det nya direktivet har samma syfte, att öka tillgängligheten och användbarheten för alla, men gäller nu för flertalet digitala tjänster och produkter. Tillgänglighetslagen träder i kraft 2025, och redan nu är det bra att kolla över vilka förändringar och förbättringar som behövs.
 

Krav på tillgänglighet

Lagen innebär att vissa produkter och tjänster ska uppfylla krav på tillgänglighet. Man ska designa för att så många som möjligt ska kunna använda tjänsten/produkten, och det kan ju låta ganska självklart. Givetvis vill vi att majoriteten ska kunna använda vår design. Så vad är det vi behöver tänka på med tillgänglighetsdirektivet för att vara mer inkluderande i våra gränssnitt? 

Exempel på krav är att information ska kunna uppfattas med mer än ett sinne, presenteras på ett begripligt sätt, presenteras i ett typsnitt med lämplig storlek och form, och med tillräcklig kontrast mellan bakgrund och text samt justerbart avstånd mellan bokstäver, rader och stycken.

Förbättrad användarupplevelse - för alla

Det är lätt att gräva ner sig i lagar och krav, men något värt att komma ihåg är att om man designar för att förbättra användarupplevelsen för människor med olika funktionsnedsättningar, förbättrar man även användningen för andra personer med tillfälliga eller kontextuella nedsättningar. En lösning som underlättar för någon som är synskadad hjälper även någon som tillfälligt blir bländad av solljus och liknande. Nedsättningar som kan vara lätt att glömma i designfasen. 

Sätt alltid användaren i fokus och utgå från deras perspektiv och efterfrågan när du designar din webbplats.
Användaren ska behöva den, ha nytta av den och kunna använda den. Se till att din design hjälper hjärnan att se en tydlig struktur!

Användartester utifrån din målgrupp är också en väldigt bra metod för att se till att din produkt eller tjänst fungerar som tänkt - för alla. 

Vill du veta hur tillgänglig din webbplats är? Testa om din webbplats klarar sig på webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/
 

Låter det intressant?

Kontakta Lisa Green för mer information!
Mail 0722 - 10 90 76
182
Kunder
6121
Uppdrag
11
Medarbetare
234
År av erfarenhet