Vikten av att marknadsföra sig digitalt

IIS (Internetstiftelsen i Sverige) släppte idag sin årliga studie "Svenskarna och Internet", i vilken de granskat svenska folkets Internetvanor. Via studier undersöker de hur vi använder olika former av digital kommunikation. Inte helt oväntat så har användningen av Internet under 2018 ökat och 98% av svenskarna har tillgång till Internet i sitt hem – ej inräknat smartphones.

Antalet användare av sociala medier har ökat och även användningen är mer frekvent än tidigare. Facebook är fortfarande den mest populära plattformen, men Instagram och Snapchat har båda en starkare tillväxt. Förklaringen till detta är att den yngre målgruppen allt mer sällan kollar Facebook dagligen. Användningen av Facebook Messenger är dock densamma, då detta är ett bra verktyg för att komma i kontakt med andra människor.

Snabbfakta kring sociala medier

- 83 procent av Sveriges befolkning använder sociala medier.
- Facebook är det största sociala nätverket (76 %), Instagram nummer två (60 %) och Snapchat tredje störst (38 %).
- Snapchat fortsätter av växa men är fortfarande främst de ungas tjänst och över 90% av män och kvinnor i åldrarna 12-25 använder tjänsten.
- Twitter (22 %), Linkedin (30 %) respektive Reddit (10 %) har stagnerat eller visar tecken på minskning.

Att användningen av Internet ökar innebär även att vi är mer lättillgängliga och hela 7 av 10 använder Internet för att arbeta hemifrån. Hela hälften (53 %) av svenskarna som använder Internet på arbetet läser arbetsrelaterad e-post under semestern. Nästan alla som arbetar i Sverige använder Internet på arbetet, alltifrån hela dagarna till någon gång ibland. Rabadang har koll på den digitala utvecklingen och möjligheterna som detta skapar för ditt företag.

Att den digitala närvaron bland svenskarna ökar, innebär att man som företag med enkla medel kan nå ut med sitt budskap på ett väldigt effektivt sätt – förutsatt att fokus läggs på rätt metoder. Företag bör satsa mer på att synas digitalt. Vi kan hjälpa dig!
Vi på Rabadang ser den digitala närvaron som en självklarhet när det kommer till marknadsföring och arbetar med allt ifrån målgruppsanalys, kampanjutveckling, till webbplatsutveckling samt framställning och publicering av innehåll till våra kunders sociala medier.

Om du vill synas och marknadsföra dig digitalt, hör av dig till Lenny eller Linnéa så löser vi det!

182
Kunder
6121
Uppdrag
11
Medarbetare
234
År av erfarenhet