Vi tänker långsiktigt i samverkan med kund​

Inom kommunikationsbranschen talas det om 60/40-regeln. En regel som Rabadang av erfarenhet skriver under på. Regeln säger att cirka 60 procent av en marknadsföringsbudget bör gå till långsiktig varumärkesbyggande marknadsföring, medan 40 procent bör gå till mer direkt säljdrivande aktiviteter. 

 

Att skapa varumärken som håller över tid
På Rabadang arbetar vi tillsammans med dig som kund för att skapa långsiktiga kommunikationsstrategier innehållande en optimal mix mellan varumärkesbyggande och mer direkt säljdrivande marknadsföring. Om de säljdrivande insatserna tar överhanden är risken stor att varumärket aldrig hinner fästa i kundens medvetande. 

Utan ett varumärke blir dina produkter vad någon högg i farten; diskmedelsflaskan som stod närmast till på hyllan. Nästa gång hugger samma hand en annan flaska. Den som väljer diskmedlet YES gör däremot ett medvetet val. Och YES väljs gång på annan. 

I en värld av sociala medier och snabba kanaler är risken stor att fördelningen mellan varumärkesbyggande strategi och de snabba inläggen sätts ur spel. Snabbare än du hunnit blinka är du det identitetslösa diskmedlet. 

Långsiktigt jämfört med kortsiktigt

Vi hjälper dig att säkra investeringen
Ny forskning visar, enligt Sveriges annonsörer, att marknadsföringen blivit mindre effektiv det senaste decenniet. En av anledningarna är att allt för stort fokus läggs på kortsiktiga effekter. Punktinsatser är bra, men måste alltid förankras i en långsiktig varumärkesstrategi för att optimal effekt ska uppnås av de marknadsinvesteringar som görs. 

 

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal. 

Arvid Wessman

Låter det intressant?

Kontakta Arvid Wessman för mer information!
Mail 0702 - 76 45 09
182
Kunder
6121
Uppdrag
11
Medarbetare
234
År av erfarenhet