Kunden - din marknadsförare

En sedan länge välkänd marknadsstrategi är att verka för att kunden sprider ett gott budskap om en produkt eller en organisation. Det kallas med marknadsföringstermer för “mun till mun-metoden” (eng. word of mouth) eller buzzmarketing. 

En kund som sprider ett gott ord om en organisation eller en produkt, är av stort värde. Privatpersoner som sprider ett gott ord upplevs mer trovärdiga än en traditionell reklamkampanj. Detta då privatpersonen (oftast) inte har någon egen vinning i att “sälja” produkten eller organisationen. Word of mouth är alltså en mycket trovärdig form av marknadsföring. 

Ett medielandskap i förändring
Med sociala medier har alla blivit sin egen publicist. Vem som helst kan göra inlägg eller dela vidare andras inlägg i sociala medier. I branschen hörs numera ett nytt begrepp - “electronic word of mouth”. Tack vare sociala medier kan en privatperson idag nå enormt många människor, på kort tid. Tidigare var det sannolikt att en privatperson genom word of mouth kunde påverka sin närmaste krets. Idag kan en privatperson påverka en värld! Det innebär att en nöjd kund kan vara guld värd. Men håll i minnet att en missnöjd kund kan vara förödande för din organisation.

Producera engagerande inlägg som delas vidare
Människor delar gärna vidare inlägg i sociala medier som engagerar. Ibland kan det alltså vara läge att fundera ett varv extra kring slagkraftiga inlägg med potential att nå större spridning genom privatpersoner. 

De sociala mediernas inflytande ökar också över hur köpare gör sina val, oavsett om det handlar om B2B (företag till företag) eller om B2C (företag till slutkund). Sociala medier ger alltså å ena sidan stora möjligheter till affärer, å andra sidan skapar de ett något mer komplext medielandskap. Det kan vara svårt att som organisation veta hur man på bästa sätt ska lägga upp sin kommunikationsstrategi. På Rabadang håller vi oss uppdaterade kring det nya medielandskapet, som ständigt är i förändring, och hjälper dig gärna vidare.

182
Kunder
6121
Uppdrag
11
Medarbetare
234
År av erfarenhet