Internet står nu för en majoritet av all marknadsföring

IRM, Institutet för reklam- och medeiestatistik, presenterade i veckan sin rapport över hur annonsmarknaden sett ut i Sverige det gångna året. Rapporten visar på en positiv grundutveckling då annonsmarknaden totalt sett ökade med sex procent i förhållande till föregående år.

Anmärkningsvärt är att marknadsföring och annonsering på Internet utgjorde mer än hälften av all annonsering sammanräknad – detta tack vare en kraftigt uppåtgående trend, där kategorin växte med hela 21 procent under 2017. Totalt spenderades 37,7 miljarder kronor på annonsering i Sverige, var av 19,2 av dessa föll inom Internetkategorin. För 2018 uppskattar IRM att den sammanlagda budgeten för annonsering på nätet kommer att överskrida 21 miljarder.

En stor del av ökningen för webben går utan tvekan att tillskriva det faktum att det är ett av de mest flexibla och kostnadseffektiva sätt att marknadsföra sig på idag – så vad betyder då detta för ert företag? Traditionell reklam har långt ifrån spelat ut sitt syfte. Dock är det nu tydligare än någonsin tidigare att digital marknadsföring inte längre ska betraktas som ett komplement, utan har växt till en av de viktigaste och mest användbara kommunikationskanalerna.

“Webben är ett av de mest flexibla och kostnadseffektiva sätten att marknadsföra sig på idag – så vad betyder då detta för ert företag?”
Arvid Wessman, Byråchef

Som byrå arbetar Rabadang alltid för att hitta ett samspel mellan traditionell reklam och digital marknadsföring, då vi vet att dessa bör framhäva hellre än utesluta varandra. På så vis hjälper vi våra kunder att knyta ihop grafisk profil och samtidigt visa sitt budskap på bästa möjliga sätt, i samtliga kanaler.

Är ni intresserade av att själva börja använda Internet och sociala medier för att kommunicera ert budskap, diskutera själva tillvägagångssättet mer ingående, eller kanske till och med annonsera redan idag står våra ess på marknadskommunikation redo att svara på era frågor! Kontakta Arvid eller Lenny för att få veta allt om hur ditt företag kan växa i både varumärkeskännedom och lönsamhet med hjälp av digital marknadsföring.

182
Kunder
6121
Uppdrag
11
Medarbetare
234
År av erfarenhet