Internet är en del av den verkliga verkligheten

Internetstiftelsen genomför årligen en undersökning om svenskarnas internetvanor. Den senaste rapporten släpptes den 26 oktober 2021 och innehåller mängder med intressanta iakttagelser. Bland annat konstaterar man att det digitala livet numera är lika vardaglig som det “verkliga” livet, att väldigt många använder internet för olika ärenden men också att flera aktivt väljer bort tjänster som känns osäkra. På Rabadang har vi framförallt fördjupat oss i de stycken som handlar om kommunikation och sociala medier. 

Årets studie av sociala medier är inte jämförbar med föregående år då man har utformat frågorna mer distinkt än tidigare. Tidigare har frågan hållits mer allmän och har gällt om huruvida personer har använt sociala medier någonsin. I årets undersökning avgränsas frågan till huruvida personer har använt sociala medier de senaste 12 månaderna. Därmed kan det se ut som att användandet av sociala medier har sjunkit, vilket med största sannolikhet inte är fallet. 

Årets upplaga av Svenskarna och Internet slår fast att 95 procent av internetanvändarna har använt sociala medier under det senaste året. 90-talisterna, som är uppvuxna i den digitala eran, använder sociala medier i störst utsträckning. 
 

Youtube

81 % av internetanvändarna har använt Youtube under de senaste 12 månaderna

35 % av internetanvändarna tittar på YouTube dagligen

Facebook

71 % av internetanvändarna har använt Facebook under de senaste 12 månaderna

54 % av i internetanvändarna använder Facebook dagligen

Instagram

64 % av internetanvändarna har använt Instagram under de senaste 12 månaderna

46 % av internetanvändarna använder Instagram dagligen

Snapchat

38 % av internetanvändarna har använt Snapchat under de senaste 12 månaderna

23 % av internetanvändarna använder Snapchat dagligen

LinkedIn 

25 % av internetanvändarna har använt LinkedIn under de senaste 12 månaderna

6 % av internetanvändarna använder LinkedIn dagligen

Pinterest

22 % av internetanvändarna har använt Pinterest under de senaste 12 månaderna

7 % av internetanvändarna använder Pinterest dagligen

Twitter

19 % av internetanvändarna har använt Twitter under de senaste 12 månaderna

7 % av internetanvändarna använder Twitter dagligen

TikTok

19 % av internetanvändarna har använt TikTok under de senaste 12 månaderna

10 % av internetanvändarna använder TikTok dagligen

 

Youtube, Facebook och Instagram är störst

Youtube, Facebook och Instagram är i dagsläget ohotat störst sett till antal användare. Men avseende yngre användare mellan 8 och 11 år används såväl Snapchat som Tiktok i större utsträckning än Facebook och Instagram. Youtube är dock störst även om man isolerar studien för målgrupp 8-11 år. Isolerar vi undersökningen till internetanvändare 76 år och äldre blir Facebook det mest nyttjade sociala mediet, följt av Youtube och Instagram. 

 

Youtube - procentsats av samtliga internetanvändare som använt minst någon gång de senaste 12 månaderna

Samtliga 81 %

8-11 år 88 %

76 + 48 %

 

Facebook - procentsats av samtliga internetanvändare som använt minst någon gång de senaste 12 månaderna

Samtliga 71 %

8-11 år 3 %

76 + 60 %

 

Instagram - procentsats av samtliga internetanvändare som använt minst någon gång de senaste 12 månaderna

Samtliga 64 %

8-11 år 18 %

76 + 35 %

 

Snapchat - procentsats av samtliga internetanvändare som använt minst någon gång de senaste 12 månaderna

Samtliga 38 %

8-11 år 34 %

76 + 4 %

 

Tiktok - procentsats av samtliga internetanvändare som använt minst någon gång de senaste 12 månaderna

Samtliga 19 %

8-11 år 45 %

76 + 2 %
 

Män och kvinnors användande av sociala medier
Män och kvinnor använder sociala medier i lika stor utsträckning. Såväl 95 procent av de kvinnliga internetanvändarna som 95 procent av de manliga internetanvändarna har nyttjat sociala medier någon gång under de senaste 12 månaderna. Användandet är likartat avseende de större sociala medierna, även om skillnader finns. Däremot kan vi se att män nyttjar Twitch, Reddit och Twitter betydligt mer än kvinnorna och kvinnorna nyttjar Pinterest och Familjeliv betydligt mer än männen. Tittar vi på de större kanalerna använder män Youtube i något större utsträckning än kvinnor. Kvinnor använder Facebook och Instagram något mer än vad männen gör. 

Som vanligt; känn din målgrupp
Precis som tidigare, före internet och sociala medier, behöver du alltså känna din målgrupp och veta vilken kanal de använder. Att försöka kommunicera brett med målgruppen 76 + genom Tiktok kommer sannolikt inte bli framgångsrikt. Den gruppen har du en större möjlighet att nå genom Facebook. Ingenting har egentligen förändrats när det kommer grundvalarna för klassisk  marknadsföring. Du behöver bara förstå hur du sätter samman ditt kanalval. Precis som i gamla tider, med andra ord. 

Här kan du fördjupa dig ytterligare i svenskarnas användande av sociala medier: 

https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/

Du vet väl att vi på Rabadang arbetar professionellt med hur man kan maximera sin digitala synlighet på bästa sätt? Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte gällande hur vi kan maximera din organisations synlighet! 

182
Kunder
6121
Uppdrag
11
Medarbetare
234
År av erfarenhet