Humor i marknadsföringens tjänst

Det finns tv-program som tillägnas humoristisk reklam. Det finns sajter som samlar humoristisk kommunikation. Söker du på “rolig reklam” på Youtube får du sökträff på en mängd finurliga reklamfilmer. Men hur effektivt är humor i marknadsföring? Att humor är ett kraftfullt kommunikationsmedel råder det inga tvivel om. Humor är en typ av emotionell kommunikation. Emotionell kommunikation som berör är effektiv och hjälper oss att komma ihåg budskap. Men som Winston Churchill lär ha sagt
– Humor är en allvarlig sak. 

Sälj varan eller tjänsten - inte skämtet
Marknadsföringens syfte är att göra människor medvetna om den produkt du säljer och att få målgruppen att agera på det sätt som önskas. Det kan göras på många sätt. Humor är ett kommunikationsmedel av många. Rätt använt kan det skapa resultatinriktad och slagkraftig kommunikation. Men humorn måste utgå från ditt mål. Glöm aldrig vad som ska säljas eller vem som är målgruppen. Då riskerar du att människor kommer ihåg skämtet men inte varan, tjänsten eller varumärket. 

Humor uppfattas olika av olika personer
När du ska arbeta med humor i kommunikation är god målgrupps-kännedom viktigare än någonsin. Olika kulturer skrattar åt olika saker. Det en kultur finner roligt kan en annan kultur finna stötande. På samma sätt skrattar olika generationer åt olika saker även om det finns humor som är allmängiltig. Att känna sin målgrupp är alltid av vikt. Men humor kan slå fel. Ska du arbeta med humor behöver du med noggrann precision säkerställa att du känner din målgrupp. 

Konsumenten har blivit marknadsföraren
Hur humor i marknadsföring har sett ut över tiderna varierar. Under vissa tidsepoker har marknadsföringen varit “vitsigare” och under andra epoker har den varit mer seriös till sin läggning. 

Idag deltar konsumenten själv aktivt i marknadsföringen genom bland annat sociala medier. Konsumenter delar gärna vidare ett roligt klipp eller inlägg. Det ökar humorns betydelse i kommunikationssammanhang. För rätt produkt och målgrupp finns möjligheten till viral sprängkraft genom att skapa humoristisk, engagerande kommunikation. Att lyckas skapa en “snackis” kan därmed innebära en succé!

Rabadang hjälper dig att träffa rätt
Använd gärna humor i din kommunikation om det helgar dina mål. Men kom ihåg att en lyckad, “rolig” kommunikation kräver mer än humor. Den kräver relevans. Akta dig så att inte din vilja att vara rolig överskuggar det du vill sälja. Effektiv kommunikation behöver inte vara rolig - den får bara inte vara tråkig.  

Vi på Rabadang hjälper dig gärna med din kommunikation. Vi säkerställer att valda medel helgar målen! Låter det intressant? Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal. 

 

 

Arid Wessman

Låter det intressant?

Kontakta Arvid Wessman för mer information!
Mail 0702 - 76 45 09
182
Kunder
6121
Uppdrag
11
Medarbetare
234
År av erfarenhet