Chock-digitaliseringens år - svenskarna och internet 2020

Internetstiftelsen gör årligen en undersökning av svenskarnas internetvanor. Vanligtvis baseras rapporten på data som samlas in under kvartal 1 det år rapporten avser. Men under 2020 svepte en pandemi över världen vilket föranledde en ytterligare datainsamling under kvartal 3. Detta för att ta hänsyn till hur pandemin påverkade svenskens internetanvändande. Rapporten är matig och innehåller data kring allt från hur användandet av digitala vårdtjänster ser ut till hur vi ser på digital integritet och nätbedrägerier. I det här inlägget fokuserar vi på hur användandet av sociala medier har förändrats. 

91 % av internetanvändarna använder Youtube
31 % av dessa tittar på YouTube dagligen
Användandet har ökat med 5 procentenheter mellan 2019 och kvartal 3 2020
81 % av internetanvändarna använder Facebook
58 % av dessa använder Facebook dagligen
Användandet har ökat med 7 procentenheter mellan 2019 och kvartal 3 2020
71 % av internetanvändarna använder Instagram
50 % av dessa använder Instagram dagligen
Användandet har ökat med 12 procentenheter mellan 2019 och kvartal 3 2020
42 % av internetanvändarna använder Snapchat
22 % av dessa använder Snapchat dagligen
Användandet har ökat med 6 procentenheter mellan 2019 och kvartal 3 2020

37 % av internetanvändarna använder LinkedIn
5 % av dessa använder LinkedIn dagligen
Användandet har ökat med 6 procentenheter mellan 2019 och kvartal 3 2020

32 % av internetanvändarna använder Pinterest
3 % av dessa använder Pinterest dagligen
Användandet har ökat med 11 procentenheter mellan kvartal 1 2018 och kvartal 3 2020
24 % av internetanvändarna använder Twitter
7 % av dessa använder Twitter dagligen
Användandet har ökat med 3 procentenheter mellan kvartal 1 2020 och kvartal 3 2020
14 % av internetanvändarna använder TikTok
6 % av dessa använder TikTok dagligen
Användandet har ökat med 5 procentenheter mellan kvartal 1 2020 och kvartal 3 2020

9 av 10 internet-användare nyttjar sociala medier
Sedan 2019 har internetanvändarnas användning av sociala medier ökat med 7 procentenheter. Redan under kvartal 1 2020 hade användandet av sociala medier ökat med 5 procentenheter från 2019 för att under kvartal 3 ha ökat med ytterligare 2 procentenheter. 

Facebook är den största sociala medier plattformen i undersökningen sett till daglig användning. 8 av 10 internetanvändare använder plattformen under kvartal 3 2020. Facebook har ökat med 7 procentenheter sedan 2019 till kvartal 3 2020. 58 procent av användarna använder Facebook dagligen.  

Instagram är den plattform där användandet har ökat mest från 2019 till kvartal 3 2020. Under kvartal 3 besökte hälften av internetanvändarna Instagram dagligen vilket ger en ökning med 11 procentenheter sedan 2019. Användningen av Instagram har totalt sett ökat med 12 procentenheter sedan 2019. 
 

Ålder och sociala medier
Föga förvånande använder den yngre befolkningen i störst utsträckning sociala medier. Under kvartal 3 2020 svarade 99 procent av de internetanvändande studerande, vilket främst är yngre personer, att de nyttjar sociala medier.  90 procent av den gruppen nyttjar sociala medier dagligen.

Av de som arbetar, nyttjar hela 93 procent av internetanvändarna sociala medier kvartal 3 2020 och 78 procent av samma grupp nyttjar sociala medier dagligen. 

Den grupp som har ökat sitt användande av sociala medier mest är dock pensionärerna. 71 procent av de pensionerade internetanvändarna nyttjar nu sociala medier. 

Här kan du fördjupa dig ytterligare i svenskarnas användande av sociala medier
svenskarnaochinternet.se

Du vet väl att vi på Rabadang arbetar professionellt med hur man kan maximera sin digitala synlighet på bästa sätt? Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte gällande hur vi kan maximera din organisations synlighet! 

182
Kunder
6121
Uppdrag
11
Medarbetare
234
År av erfarenhet