Hur vi använder AI inom kommunikationsbranschen

Som byrå som arbetar med kreativ marknadsföring och kommunikation vet vi på Rabadang att vår bransch är under ständig utveckling och att tekniken alltid har varit en drivande kraft. Från tryckta annonser och TV-reklam till webbutveckling och marknadsföring på sociala medier har tekniken förändrat sättet som vi kommunicerar på med våra målgrupper. Nu är vi mitt uppe i ännu en stor teknologisk förändring - artificiell intelligens eller AI som det förkortas.

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom de senaste trenderna och teknologierna, och just AI tycker vi är väldigt spännande. Man kan läsa nyheter gällande AI överallt och det påverkar väldigt många branscher. Även om det är lätt att vara skeptisk till artificiell intelligens inom kreativt arbete kan tjänster såsom Chat GPT, DALL-E, Stockimg, Adcreative och Midjourney, för att nämna några stycken, medföra väldigt många fördelar.

Vad menar vi när vi pratar om AI?

Artificiell intelligens är ett väldigt brett begrepp, men det som vi främst syftar på när vi diskuterar ämnet idag är tjänster där en AI genererar konkreta resultat baserat på mänsklig input och efterfrågan. Exempelvis texter och bilder eller liknande.

AI för ökad kreativitet och effektivitet

Det låter kanske lite motsägelsefullt att en AI ska kunna öka kreativiteten men faktum är att om man vet hur man ska använda tekniken så kan den både avlasta och effektivisera arbetstiden samtidigt som den kan bidra med väldigt bra kreativ input. Vi har listat några punkter där vi kan se en direkt koppling till det arbete som vi utför hos oss.

  • AI kan bidra med idégenereing och ge inspiration för framtida kampanjer och projekt. Har man kört fast i tankarna kan en AI hjälpa dig att komma vidare.
  • AI kan generera bilder som kan användas som utgångspunkt vid produktion av nya koncept för att snabbt visualisera idér och tankar. 
  • AI kan underlätta optimeringen av kampanjer genom A/B-testning och andra metoder för att utvärdera vad som fungerar bäst. 
  • Artificiell intelligens kan ge förslag på olika formuleringar av samma text input för exempelvis SEO och metadata. Eller om man helt enkelt vill ha en specifik text anpassad för en annan målgrupp.
  • AI kan vara en hjälpande hand vid programmering, genom att exempelvis bidra med förslag eller lösningar på vissa problem. Men även som hjälp att strukturera och optimera befintlig kod.
  • Artificiell intelligens kan också användas för att automatisera vissa processer som tidigare varit tidskrävande och mindre kreativa, till exempel datainmatning, optimering av texter och till och med översättningar.

Samtidigt som Artificiell intelligens bidrar med många fördelar och möjligheter finns det också vissa fallgropar att ta hänsyn till när du arbetar med AI.

  • Precis som människor kan AI leverera felaktig information baserat på den data som den har tillgång till. Det är viktigt att säkerställa att den artificiella intelligensen inte är partisk och att den inte diskriminerar någon grupp baserat på kön, ålder eller annan faktor.
  • Det är också viktigt att förstå hur datan samlas in och används, och att försäkra sig om att den inte kränker några integritetslagar.
  • Vi måste se på AI som ett verktyg och att någon (människa) med erfarenhet verifierar och korrigerar den information som vi får fram.

Mänsklig input vid användning av Artificiell Intelligens

Så, vad kan vi dra för slutsats? Att använda AI på en kreativ byrå är lite som att ha en robot-assistent som hjälper till med vissa uppgifter, ger kreativa förslag och analyserar data. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den kreativa processen, fröet till tanken och idén måste börja och sluta hos oss. Resultatet du får av en AI styrs och kontrolleras av den som vet hur verktygen fungerar. Vårt jobb är att tillföra den mänskliga touchen och kunskapen som gör att våra kampanjer sticker ut och blir innovativa och unika.
 

Arid Wessman

Låter det intressant?

Kontakta Arvid Wessman för mer information!
Mail 0702 - 76 45 09
182
Kunder
6121
Uppdrag
11
Medarbetare
234
År av erfarenhet