Holding back the flood

Wapro

Ny webbplats

Systemutveckling
Webbplats
3D

I samarbete med Wapro utvecklade Rabadang en ny kommunikativ webbplats med en produktstruktur direkt kopplad till Wapros interna system för produktinformation.

Wapros innovativa lösningar för tillbakaflöde och flödesreglering återfinns världen om, med syftet att skydda samhällen mot översvämningar och andra problem som kan uppstå i VA-system. Behovet att nå ut med situationsanpassad och relevant information till potentiella kunder är därmed av yttersta vikt för att kunna leverera bästa möjliga lösning.

Strukturen och den grafiska utformningen är därför strategiskt uppbyggd från grunden för att guida besökare, oavsett tidigare kännedom om produktutbudet, till den mest relevanta informationen. Genom att i nivåer belysa allt från användningsområden till produktspecifikationer i detalj tillåts besökare att enkelt finna relevant information av önskad detaljnivå.

Som komplement till detta strategitänk följer även produktbilder och animationer som Rabadang producerat i 3D, vilket möjliggjort en tydlig representation av produkterna i Wapros utbud och deras unika funktionalitet i genomskärning – något som tidigare inte varit möjligt att dokumentera på samma sätt med en fysiskt installerad produkt.

 

 

  

För att underlätta det löpande arbetet med att lägga till och hålla produktinformation ajour tog vi tillsammans med Wapro fram ett API där produktdata överförs strukturerat i stora mängder, direkt till webbplatsen. Med denna tekniska lösning kan enskilda värden, så väl som hela produktserier, uppdateras via en automatiserad import – något som i sin tur både sparar in på administration och garanterar att korrekta värden alltid finns tillgängliga för slutkunden.

Lenny Ekberg

Låter det intressant?

Kontakta Lenny Ekberg för mer information!
Mail 0734 - 20 10 16
182
Kunder
6121
Uppdrag
11
Medarbetare
234
År av erfarenhet