att synas digitalt

Social Media Management

Sociala Medier

Sociala medier
Annonsering
Grafisk form
UX-design
Copy
Foto

Många företag vill synas digitalt, men vet inte hur de ska gå tillväga. Idag är det enkelt att skapa ett Instagram-konto och ladda upp en bild, den kunskapen är en del av vår vardag. Själva utmaningen är det strategiska tänkandet och hur man kommunicerar med sina följare, målgrupp och kunder för att uppnå bästa möjliga resultat. Antalet användare av sociala medier har ökat och även användningen är också mer frekvent än tidigare. Många företag startar upp olika sociala medier-konton utan att egentligen veta vad de ska använda kanalerna till. För dem som inte har en plan för hur de ska hantera sina sociala medier kan detta till och med ge en negativ bild av ditt företag. Att marknadsföra sig digitalt handlar mycket om att arbeta utifrån en strategi.

Rabadang har koll på den digitala utvecklingen och möjligheterna som detta skapar för ditt företag. Att den digitala närvaron bland svenskarna ökar, innebär att man som företag med enkla medel kan nå ut med sitt budskap på ett väldigt effektivt sätt – förutsatt att fokus läggs på rätt metoder. Företag bör satsa mer på att synas digitalt. Vi på Rabadang ser den digitala närvaron som en självklarhet när det kommer till marknadsföring. Vi metod är att arbeta från grunden med allt ifrån målgruppsanalys, kampanjutveckling, till webbplatsutveckling samt framställning och publicering av innehåll till våra kunders sociala medier, med kontinuerlig utvärdering och anpassning. Alla företag sina specifika målgrupper, egna mål och budgetbehov. För oss är det viktigt att anpassa marknadsföringsplanen för ditt företag baserat på varje enskild kunds behov.

Genom att använda sociala medier så når ditt företag når ut till fler potentiella kunder som ni annars aldrig ens skulle kommit i kontakt med. Ditt företag har möjlighet att exponeras för en stor grupp användare, även om du har en begränsad budget. Vi på Rabadang har kunskaper kring hur du på bästa sätt utnyttjar ditt utrymme på sociala medier. Vi hjälper dig som inte har tiden, kunskapen eller personalen till att uppdatera ert företags sociala plattformar och webbplats själv.

182
Kunder
6121
Uppdrag
11
Medarbetare
234
År av erfarenhet